كيمياگران مبين ری

تحقیق و توسعه

اهداف تحقیق و توسعه

اهداف واحد تحقیق و توسعه که در جهت تلاش برای دستیابی به سطح مطلوب برای یک سازمان می‌­باشد، براساس اولویت­ها و نیازهای آن سازمان در یک چارچوب منسجم تدوین می­‌گردند که می‌­توان برخی را به شرح زیر نام برد:

  1. تولید محصول یا محصولات جدید و ارتقای کیفیت
  2. تولید دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه ­سازی فرآیندها
  3. بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها
  4. پاسخ به نیازها و خواسته ­های مصرف­ کنندگان
  5. مشارکت قوی در جریانهای دانش و یادگیری
  6. افزایش نیروی رقابتی در عرصه­ های داخلی و خارجی و حضور فعال در بازارهای جهانی
  7. ارتقای میزان خوداتکایی
  8. تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید
  9. آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی برنامه ­های جاری و پرسنل موجود
  10. ساخت مواد اولیه مورد نیاز شرکت جهت اطمینان از ثبات کیفیت مواد اولیه